Hizmetlerimiz

 • * Poliklinik muayenesi
 • * Misafir hasta muayenesi
 • * Küçük cerrahi müdahale
 • * Tek hekim raporu
 • * Laboratuar tetkikleri
 • * İzlemler (bebek,çocuk,,gebe ve 15-49 yaş kadın)
 • * Lohusa İzlemi
 • * Bağışıklama faaliyetleri
 • * Aile planlaması hizmetleri
 • * Acil Müdahale
 • * Evde bakım hizmetleri

Comments are closed.