ASPİRATÖR CİHAZI BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

ASPİRATÖR CİHAZI BAKIM VE KULLANMA TALİMATI 1.0 CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

 Aspire edilmesi gereken hastalar (havale nöbetinde olan hastalar, mental motor retarde olanlar, zehirlenme vakaları vb.) 2.0 SORUMLULAR

 Aile hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı 3.0 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 Bakım yapımında cihazın enerjisi kesilir, bakım bittikten sonra kontrollü olarak enerjisi verilir. 4.0 KULLANIMI

 Cihaz hasta yanına getirilir.

 Düz bir zemine konur ve fişi takılır.

 Steril aspirasyon sondası takılır.

 Cihaz, sonda; burun veya ağızdan ilerledikten sonra düğmesine basılıp çalıştırılır.

 Aspirasyon işlemi bitince sonda çıkarılır.

 Aspiratör kapatılır, fişi çekilir.

 Aspirasyon sondası atılır.

 Cihaz yerine yerleştirilir. 5.0 BAKIMI

 Cihazın parçaları temizlenir,dezenfeksiyonu yapılır

Comments are closed.