Uncategorized

Sağlık Bakanlığı ile ilgili Haberler

Şu an eklenmiş haber yok.

Ulaşım ve İletişim

HÜRRİYET MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTME MERKEZİ GİRİŞ KAT KARTAL/İST

Tel: 0216 377 43 29

 

Ana Çocuk Sağlığı

Gebe İzlemleri

Birinci İzlem

(Gebeliğin 14. haftasında veya ilk 14 hafta içerisinde, süresi 30 dakika olmalı)

Öykü Alma

Kişisel bilgilerini alma

 • T.C Kimlik Numarası (biliniyorsa)
 • Yaş (Doğum tarihi)
 • Adres ve telefon numarası
 • Medeni hali
 • Akraba evliliği/derecesi
 1. Birinci derece akraba (kardeş çocukları arasında)
 2. İkinci derece akraba (kardeş torunları arasında)
 • Yaşadığı ev tipi,büyüklüğü ve hane halkı sayısı
 • Yaşadığı mekanın alt yapı koşulları; tuvalet, su kaynağı
 • Yaşadığı mekanın elektrik ve ısınma kaynağı
 • Eğitim düzeyi
 • Ekonomik kaynakları;
 1. Kendi mesleği ve çalışma durumu
 2. Eşinin mesleği ve çalışma durumu
 • Yaşadığı yerin en yakın sağlık kuruluşuna uzaklığı
 • Ulaşım şartları
 • Sosyal güvencesi

Tıbbi öykü alma

 • Kronik sistemik hastalıklar
 • (Diabetes Mellitus, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar,
 • kr.böbrek hastalığı, epilepsi, tiroid hastalıkları vb.)
 • Geçirilmiş veya tedavisi sürmekte olan enfeksiyon hastalıkları
 • (Tüberküloz, Brucella, paraziter hastalıklar, vb)
 • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon (CYBE) öyküsü
 • Madde bağımlılığı
 • Toprak vb yeme
 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Kan transfüzyonu
 • Talasemi taşıyıcılığı
 • Geçirilmiş operasyonlar
 • Geçirilmiş jinekolojik operasyonlar
 • ( Histerotomi, myomektomi vb)
 • İlaç allerjisi
 • Aile öyküsü
 • (Diabetes mellitus, tekraralayan fetal anomaliler, çift
 • yumurta ikizi vb.)
 • Sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçlar
 • (Antiepileptikler, insülin, antihipertansifler vb).
 • Gebelik öncesi kullanılan aile planlaması yöntemi

İnfertilite mevcut ise süresi, gördüğü tedaviler

Obstetrik öykü (Daha önceki gebelikleri ile ilgili)alma

Bu gebeliği dahil toplam gebelik sayısı ( Gravida)

Daha önceki doğum sayısı (Parite)

Yaşayan çocuk sayısı

Son gebeliğin sonlanma tarihi-yeri

Gebenin her gebeliği ile ilgili öyküsünün ve gebelik sonucunu aşağıdakilere göre irdelenmesi;

 1. Doğumların kim tarafından nerede yapıldığı
 2. Gebeliklerin sonlanma şekli ve gebelik haftası (Canlı doğum, ölü doğum, kendiliğinden düşük, isteyerek düşük, ektopik gebelik, mol

gebelik)

 1. Bebek ölümü ve nedenleri
 2. Çocuk ölümü ve nedenleri
 3. Prematür doğum
 4. Postmatür doğum
 5. İkiz veya çoğul gebelik
 6. Tekrarlayan birinci trimester düşükleri
 7. Tekrarlayan ikinci trimester düşükleri
 8. Yasal tahliye ve isteyerek düşük ve komplikasyonları
 9. Gebelik sırasında yaşanan komplikasyonlar (Kanama, preeklampsi,eklampsi, gestasyonel diyabet, tromboz, emboli)
 10. Doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar (Plasentanın erken ayrılması, plasenta previa, makat, transvers ve diğer prezentasyon anomalileri, uzamış doğum eylemi, üçüncü derece perine yırtıkları ve masif kanama, plasentanın elle çıkarılması )
 11. Doğumun şekli (Normal doğum, sezaryen doğum, forseps veya vakumla müdahaleli doğum)
 12. Doğum sonrası dönemde yaşanan komplikasyonlar

(Sepsis, kanama, depresyon, meme absesi vb.)

 1. Daha önceki canlı doğumlara ait yaşanan komplikasyonlar (Hidrops Fetalis, resüsitasyon veya başka tedavi almış yenidoğan, kromozomal anomali veya malformasyon, düşük doğum ağırlığı, intrauterin gelişme geriliği ve makrozomi)
 2. Daha önceki canlı doğumlara ait bilgiler (cinsiyeti, doğum ağırlığı, anne sütü alma süresi)
 3. Tetanoz toksoid immünizasyon uygulaması

Talimatlar Sayfası

TIBBİ ATIK TALİMATI

GENEL TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON-MUTFAK TALİMATI

ACİL ÇANTASI TIBBI MALZEME KONTROL TALİMATI

ACİL DOLABI TIBBI MALZEME KONTROL TALİMATI

ETÜV (STERİLİZATÖR) KULLANMA TALİMATI

AŞILARIN SAKLANMASI VE TRANSFERİ TALİMATI

ASPİRATÖR CİHAZI BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

TIBBİ ATIK TALİMATI

1. AMAÇ
Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini sağlamak.
2. KAPSAM
Kartal Hürriyet Mah. Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını ve temizlik firması çalışanlarını kapsar.
3.İLGİLİ KAYITLAR
 
30 Günlük Tıbbi Atık Takip Formu
 
4.SORUMLULAR
Bu talimatın uygulanmasından İzmir Kınık 1Nolu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını ve temizlik firması çalışanlarını sorumludur.
5.TANIMLAR
Atıklar; evsel nitelikli atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar olmak üzere üç ana başlık altında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.
5.1. EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR
5.1.1. Genel Atıklar: Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, doktor, hemşire odaları atıkları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfak, bahçe, yemek artıkları, çay, vs. tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak mavi renkliplastik torbalarda toplanır. Ayrı toplanan evsel nitelikli atıklar, her gün mesai bitiminde Kınık Belediyesi Çöp Konteynerine boşaltılmaktadır. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmamaktadır. Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilecektir Toplanan evsel nitelikli atıkların, Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda taşınmaları ve bertaraf edilmeleri sağlanacaktır.
5.1.2. Ambalaj Atıkları: Tüm idari birimler, mutfak, vb. kaynaklanan enfekte olmamış ve tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam, metal gibi atıklardır. Kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları ise yine kontamine olmamaları şartıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Kullanılmış serum şişeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki plastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden kontamine olmuş materyallerden ayrılır. Kontamine olmuş malzemeler diğer tıbbi atıklar ile birlikte 13’üncü maddede belirtilen esaslara göre toplanır. Toplanan ambalaj atıklarının, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geri kazanılması sağlanmalıdır.
5.2.TIBBİ ATIKLAR:  Laboratuarlar tarafından oluşturulan tüm atıklar tıbbi atıktır. Başta doktor, hemşire, ebe, laboratuar teknik elemanı olmak üzere ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir ve torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızlar sıkıca bağlanır. Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunur. Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıklar ve tehlikeli atıklar ile karıştırılmamalıdır.
5.2.1.Kesici ve Delici Alet Atıkları: Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklardır. Enjektör iğne uçları, intraket iğneleri, ampuller, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lanset, lam, lamel, cam, kırılmış diğer camlar delici ve kesici atıklardandır. Diğer atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT!KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynırlar içinde toplanır.
Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve bantlanarak kırmızı plastik çöp torbalarına konur. Delici ve kesici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmamalı, ağızları açılmamalı, boşaltılmamalı ve geri kazanılmamalıdır.
6.KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER
Temizlik Malzemeleri
Safety Box Kutuları
Atık Poşetleri
Koruyucu Önlük ve Kalın Eldiven
Atık Konteynırları
El Dezenfektanı
 
 
 
 
 
7.TALİMAT
 
7.1.1. Atık toplama, taşıma ve depolamada görevli personele göreve başlamadan önce oryantasyon eğitimi verilmelidir.
7.1.2. Yılda bir kez rutin olarak hizmet içi eğitim verilir ve gerekli görüldüğünde bu eğitimler tekrarlanır.
7.1.3. Temizlik personeline verilmiş olan hizmet içi eğitim, eğitim sonrası ünitelerde bütün aşamaları ile uygulamalı olarak yaptırılır.
7.1.4. Yapılan eğitimler kayıt altında tutulur.
7.2. Görevli tüm personelin hepatit B enfeksiyonuna karşı bağışıklık durumu kontrol edilmeli, duyarlı olan personel aşılanmalıdır. Tıbbi atık taşımada, depolamada ve bahçede görevli personele ayrıca tetanoz aşısı yapılmalıdır.
7.3.Doktor, hemşire, temizlik personeli ve diğer personel kesici ve delici alet yaralanmaları meydana geldiği durumlarda, Aile Sağlığı Merkezimizdeki Aile Hekimlerine müracaat etmelidir.
7.3.1.ATIKLARIN TAŞINMASINDAN SORUMLU PERSONEL
                     
                Hiz.Şükrü DALGIÇ
                 Hiz.Semra DALGIÇ
 
Poliklinikler
Enjeksiyon-Pansuman
Kan Alma Laboratuarı
Aile Planlaması Odası
 
7.4.Atıklar kaynağında ayrılmalıdır. Tıbbi atığa atılan her şey tıbbi atık olarak kabul edilmeli ve kesinlikle geri alınmamalıdır. Bu nedenle atığın kaynağında doğru ayrılması çok önemlidir.
7.5.ASM çalışanları, atıkları doğru atık kaplarına koymalıdırlar. Temizlik personeli tarafından tıbbi atıklar toplanırken, atığın standartlara uygunluğu kontrol edilerek, konteynere konulması sağlanmalıdır.
7.6.Tıbbi atıklar 16.30 – 17.00 saatleri arası toplanmalı ve geçici atık deposuna taşınmalıdır.
7.8.Tıbbi atık torbaları ve delici ve kesici atık kapları ¾ oranında doldukları zaman temizlik personeli tarafından derhal yenileri ile değiştirilmelidir. Yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulması sağlanmalıdır.
7.9.Tıbbi atıkların toplanmasında, yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, her iki yüzünde örülebilecek büyüklükte “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan KIRMIZI renkli plastik torbalar kullanılmalıdır.
7.10.Torbalar en fazla 3/4 oranında doldurulmalı, ağzına kadar doldurulmamalı, ağızları sıkıca bağlanmalı ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanmalıdır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmamalı ve tekrar kullanılmamalıdır. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmamalı, torbasından çıkarılmamalı, boşaltılmamalı ve başka bir kaba aktarılmamalıdır.
7.11. Evsel atıklar ilçe belediyesi işbirliği ile uzaklaştırılmalı, belediye evsel atıkları almak için düzenli olarak ASM ne gelmektedir.
7.12.Tıbbi atıklar KARTAL Belediyesi işbirliği ile uzaklaştırılmaktadır. KARTAL Belediyesinin tıbbi atık aracı tıbbi atıkları almak için haftada 1 kez ASM ne gelmektedir. Hf.lık imza karşılığında taşınmadan sorumlu personelle teslim edilmektedir.
7.13.Tehlikeli atıklar ‘Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği’ne uygun şekilde uzaklaştırılmalıdır.

GENEL TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON-MUTFAK TALİMATI

 

.Bu  talimatın amacı ASM mizin temizlik-dezenfeksiyonunu sağlamak için yöntem belirlemektir.

2.SORUMLULUK: 
Bu talimatın uygulanmasından temizlik personeli sorumludur.

3.İLGİLİ DÖKÜMANLAR
ASM Haftalık Temizlik Listesi
Tıbbi Atıkların Kontrolü Talimatı

4.UYGULAMALAR 
4.1 GENEL TEMİZLİK
4.1.1. ASM temizliğine başlamadan önce ortamın havalandırılması
4.1.2. Toz kaldırmadan yerler fırça yardımı ile temizlenmelidir.
4.1.3. Kuru süpürge yapılmamalıdır. ( toz ve bakteriyi yayar.)
4.1.4.Sıcak su ve sabun ile paspas yapılmalıdır.
4.1.5.Silme esnasında paspaslar kovada sıkça yıkanmalı presle iyice sıkılmalı
4.1.6.Silme suyu kirlendikçe değiştirilmeli.Asla bir kova su ile servis paspas yapılmamalıdır.
4.1.7.Temizlik ASM’NİN temiz bölgesinden kirli bölgesine doğru yapılmalıdır. İlk önce Sedyeler,yatak, masa, televizyon, yerler en son banyo ve tuvalet temizlenmelidir.
4.1.8.Temizlik bölgesine göre farklı bezler kullanılmalıdır ( Camlar peluş ve cam çek yardımı ile; yemek masası ve telefon beyaz bez ile; masa, televizyon, yatak genel yerler sarı bez ( toz bezi ); buz dolabı pembe bez; fayanslar, ayna mavi bez ile )
4.1.9.Karyolalar,SEDYELER,etejerler vs. ıslak bezle silinmeli , nemli bırakılmamalıdır.
4.1.10.Yerleri su ve sabunla temizlik yeterlidir.
4.1.11.Diğer yüzeyler bankolar,yemek masaları vs. gibi yerler sıcak su ve sabun ile temizlenmeli    ardından % 1lik   çamaşır suyu ile temizlenmelidir.
4.1.12.Lavabo ve tuvaletler toz yada sıvı ovucu ile temizlenmelidir.
4.1.13.Tuvaletler kirlenme durumuna göre günde birkaç kez temizlenmelidir.
4.1.14.Tuvaletler en son temizlenmelidir.
4.1.15.Temizlikte kullanılan paspaslar temizlik bitiminde bol sıcak su ve deterjan ile yıkandıktan  sonra  %1 oranında hazırlanmış çamaşır suyunda 20 dk bekletilmeli ve iyice sıkılarak     kurutulmalıdır.
4.1.16.Paspaslar temizlik bitiminde kirli suyun içinde bırakılmamalıdır.
4.1.17.Temizlik bitiminde kullanılan kovalarda bol sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurulanmalıdır.

4.2.HEMŞİRE VE DOKTOR ODALARININ TEMİZLİĞİ 
4.2.1 Doktor odası temizliği hasta muayenesinin olmadığı SAATTE temizlenir. Gün içerisinde talebe göre temizlik yapılır.
4.2.2 Temizlikte kullanılan temizlik kimyasalı dezenfektanlı olmalıdır. İşlem sırasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır.
4.2.3 Kullanılacak malzeme ve ekipman hazırlandıktan sonra odadaki çöpler toplanır.
4.2.4 Sonra 50 cm-2 m arası düz zemin toz alımı sarı bez ile yapılır. Telefon beyaz bezle silinir.
4.2.5 Masa, üstündeki hiçbir şey yer değiştirmemek suretiyle silinir. Ayrıca masa üstü ıslakken kağıtlar konmamalıdır.
4.2.6 Lavabo ve ayna temizliğinden sonra zemin dezenfektanlı temizlik kimyasalı ile silinir. Eksik bir şey kalmaması için son bir kez daha kontrol edilir, kapı kolu silinerek temizlik işlemi bitirilir.
4.2.7 Doktor odasında kanlı, vücut sıvısı bulaşmış atıklar olabilir. Bu atıkların tıbbi atığa atılması, bu işlemler sırasında kesinlikle eldiven kullanılması gerekir.
4.3.DİĞER ODALARININ TEMİZLİĞİ
4.3.1 DİĞER odaların gün içinde rutin olarak temizlikleri yapılır.
4.3.2 Temizliği yapılmadan önce eksik malzeme ve ekipmanlar tamamlanır. Odalara izin alınarak girilir.
4.3.3 Oda içi çöpler toplanarak temizliğe başlanır.
4.3.4 Oda içi 50cm-200cm arasındaki yüzeylerin tozu alınır.
4.3.5 Masa beyaz bezle silinir. Bu işlemde hem temizlik hem dezenfekte işlemini bir arada yapabilen kimyasal kullanılır.
4.3.6 Temizlik yapıldıktan sonra odadaki sarf malzemeler tamamlanır.
4.3.7 Zemin önce fırça ile yerdeki atıklar temizlenir ardından paspas işlemi yapılır.
4.3.8 Son olarak bir eksik olup olmadı kontrol edilir. Kapı kolu silinerek temizlik işlemi tamamlanır. Bu işlem sırasında eldiven kullanılmalıdır.
4.3.9 Çöp alımı ve temizliklerden sonra kesinlikle eldivenler değiştirilmelidir.
4.3.10 Enfekte oda temizliği yapılmadan önce, enfeksiyon hakkında hemşireden bilgi alınır. Konu ile ilgili temizlik personeli bilgilendirilir.
4.3.11 eksik malzeme ve ekipman tamamlanır. Gerekli güvenlik önlemleri alınır.
4.3.12 Enfeksiyonun durumuna göre maske, bone, önlük giyilerek temizlik yapılmalıdır. Dezenfektanlı temizlik kimyasalı kullanılır.
4.3.13 Odada hasta varsa temizlik için izin istenir. Oda günlük temizlik işleyişine göre temizlenir.
4.3.14 Enfekte oda temizliğinden sonra kullanılan malzeme ve ekipmanlar dezenfekte edilir. Çıkan çöpler tıbbi atık poşetine atılır.
4.3.15 Bu işlemler sırasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır. İşlemden sonra eller yıkanır.

4.4. TUVALET TEMİZLİĞİ 
4.4.1 Öncelikle eldiven giyilir.
4.4.2 Rutin oda temizliklerinden sonra tuvalet temizliği de yapılır.
4.4.3 Sonra tuvalet çöpleri toplanır, bu aşamada klozet içine asidik dezenfektanlı kimyasal sıkılır ve beklemeye alınır.
4.4.4 Fayanslar ve ayna mavi bezle silinir.
4.4.5 Sonra lavabo mineralli ovma kimyasalı ve sünger yardımıyla temizlenir. Kimyasal kalıntısı kalmaması için iyice durulanmalıdır. Aynı işlem duşa kabin zemini için uygulanır.
4.4.6                                Camlar mavi  bezle silinir.
4.4.7 Daha önceden ürün sıkmış olduğumuz klozet içi fırçayla ovulur iyice durulanır.
4.4.8 Klozetin dış kısımları kırmızı bezle silinir.
4.4.9 Tuvalet sarf malzemeleri tamamlanır.
4.4.10 Zemin dezenfektanlı kimyasalla paspaslanır.
4.4.11 Son kez bir eksik olup olmadığı kontrol edilir, kapı kolu silinerek işlem tamamlanmış olur.
4.4.12 Bez, mop, paspas püskülü , çift kovalı paspas arabası gibi malzemeler sadece tuvaletlerde kullanılarak olası enfeksiyonları engeller.

4.6.ZEMİN VE KORİDOR TEMİZLİĞİ
4.6.1.Koridorlar ayrı paspasla , deterjanlı su ile temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
4.6.2.Koridor temizliğinde dezenfektan kullanılmamalıdır.

4.7.DİĞER BÖLÜMLERİN(salon-eğitim alanı-korıdor) TEMİZLİĞİ
4.7.1.Önce oda çevresindeki çöpler uygun şekilde toplanır.Özellikle bu alanlarda çöp kovalarına   mavi renkte atık torbaları yerleştirilmelidir.
4.7.2.Oda yukarıdan aşağıya doğru paspaslanıp kurulanmalıdır.
4.7.3.Cam , kapı ,kapı tokmağı her gün silinmelidir.
4.7.4.Günü   ilk saatleri ve günün sonunda koridorlara ıslak vakum uygulanmalı ,gün içerisinde   gereken sıklıkla koridor temizliği yapılmalıdır.
4.7.5.Bu alanların temizliğinde de dezenfektana gerek yoktur.Temizlik için su ve deterjan kullanılması yeterlidir.
4.7.6.asmnin diğer böülümlerinin temizliği kendi servis temizlik listeleri ile temizlenir ve kontrolü yapılır.
Laboratuvar Günlük Temizlik Listesi
Mutfak lavabosu Temizlik Listesi

4.8.PANSUMAN KÜVETLERİNİN TEMİZLİĞİ
4.8.1.Her hastadan önce ve sonra dezenfekte edilmeli
4.8.2.Dezenfeksiyon öncesi küvetler en az 1 dk su ile yıkanmalıdır.
4.8.3.Hasta geçişlerinde küvetler kuru olmalıdır.

4.9.TIBBİ MÜDAHALE ODASI TEMİZLİĞİ

4.9.1Günün ilk pansuman-enj.vs olmadan önce
4.9.1.1.Tüm aletlerin, eşyeların, lambaların hav bırakmayan  nemli bezle tuzunun alınması
4.9.1.2.Lambaların metal alanları temizlenmeli
4.9.1.3.Oda zemini ıslak paspasla temizlenmelidir.
4.9.2.1. odanın temizliği temizden kirliye göre yapılmalıdır.
4.9.2.2.odanın temizliğinde fırça kullanılmamalıdır.
4.9.2.3.kullanılan tüm çöpler kırmızı atık torbasına kunulmalıdır.
4.9.2.4.Kirli kompreslerin araları kontrol edilerek çamaşır sepetine atılmalıdır.
4.9.2.5.Tek kullanımlık örtüler kullanılıyorsa çöp kovasına atılmalıdır.
4.9.2.6.Çöp kovalarının torbaları her pansuman vs.den sonra değiştirilmelidir.
4.9.2.7.Odada bulunan tüm malzemelerin yüzeyi uygun dezenfektanla silinmelidir.
4.9.2.8.Oda zemini ıslak paspasla ve dezenfektanla temizlenmelidir.
4.9.2.9.Temizlik için kullanılan solüsyonlar her müdahaleden sonra değiştirilmelidir.

4.9.3.GÜN SONUNDA TEMİZLİK (Tıbbi müdahaleler BİTTİKTEN SONRA)
4.9.3.1.Odadaki tüm taşınabilir alet dışarı çıkarılmalıdır.
4.9.3.2.Lambalar,dolaplar vb. aletler dezenfektan solüsyonla ve nemli bezle silinmelidir.
4.9.3.3.Oda zeminine ıslak vakum uygulanmalıdır.
4.9.3.4.Oda dışına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerlekleri temizlenerek yerleştirilmelidir.
4.9.3.5.El yıkama lavaboları temizlenmelidir.
4.9.3.6.Temizlikte kullanılan paspaslar ıslak bırakılmamalıdır.
4.9.3.7.El yıkama lavabosunun taşının temizliği , lavabolar kaba kirlerinden                                            arındırıldıktan sonra  1/100 lük çamaşır suyu ile temizlenmelidir.

4.9.4 TIBBİ MÜDAHALE ODASI HAFTALIK TEMİZLİĞİ
4.9.4.1.Hareketli veya sabit lambalar dezenfektan solüsyonu ile temizlenmelidir.
4.9.4.2.Kapı,kapı kolu ,menteşeler,cam araları temizlenmelidir.
4.9.4.3.Duvarlar yıkama makineleri ile yıkanmalı ve temiz bezle kurulanmalıdır.
4.9.4.4.Zemin  fırça ile yıkanmalıdır.
4.9.4.5.SEDYE,aspiratör,askılar,oksijen hortumları,kovalar,dolaplar,vb aletler yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
4.9.4.6.Temizlik malzemeleri her oda için ayrı kullanılmalıdır.
4.9.4.7.Temizlik solüsyonları her oda için ayrı olarak işlemden hemen önce hazırlanmalıdır.
4.10. KAN VE VÜCUT SIVILARI DÖKÜLDÜĞÜNDE YAPILACAK TEMİZLİK
4.10.1.Kan Ve Vücut Sıvıları Dökülmeleri Ve Sıçramaları Temizleme Talimatı’na uygun olarak temizlenir.
4.10.2.Kullanılan tüm malzemeler kırmızı atık torbasına konulmalıdır.

4.11.ASM DE BULUNAN KRİTİK OLMAYAN YÜZEYLERİN PERİYODİK TEMİZLİĞİ
4.11.1.Sedye, Tekerlekli Sandalyeler, vb:
Sedye, tekerlekli sandalyeler,VS. gibi hareketli malzemelerin günlük su ve deterjanla temizliği sağlanmalıdır. Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme durumunda yukarıda belirtilen önlemler alınmalıdır.
4.11.2.Mobilyalar : Günlük; toz alma işlemi yapılmalıdır.   Aylık; silme işlemi yapılmalıdır.
4.11.3.Çöp kovaları : Her dolduğunda boşaltılmalı, günlük su ve deterjanla yıkama işlemi yapılmalıdır.
4.11.4.Camlar : Haftalık silme işlemi yapılmalıdır. Gereken durumlarda periyodu beklemeden silme işlemi yapılmalıdır.
4.11.5.Perdeler : Ayda bir kez yıkanır..
4.11.6.Duvarlar : Gereken durumlarda lokal lekeler silinmelidir. Ayda bir kez nemli mop kullanılarak deterjanlı su ile silinmeli ve kurulanmalıdır.
4.11.7.Tavanlar : Ayda iki kez toz alımı kuru vakumla yapılmalıdır.
4.11.8.Tavandaki lambalar : Haftada bir kez toz alımı yapılmalıdır. Ayda bir kez nemli bezle silme işlemi yapılmalıdır.
4.11.9.Radyatörler : Günlük toz alımı yapılmalıdır. Haftada bir kez petekler fırçalanmalıdır.
4.11.10.Ahşap bölgeler : Günlük toz alımı yapılmalıdır. Haftada bir kez nemli bezle silinmelidir.
4.11.11.KLİMALAR.15 günde birkez filtreleri temizlenmelidir.
4.14.TEMIZLENMESI GEREKEN DIĞER ALANLAR
4.14.1.Havalandırma boşlukları:
4.14.1.1.Aylık periyotlarla temizlenmelidir. Gerekli durumlarda periyot beklenmeden temizliği sağlanmalıdır. Temizlik işleminden sonra mutlaka kapalı olmalıdır.
4.14.2.Teraslar ve Çatılar :
Her hafta giderlerin kontrolü yapılmalıdır. Gerekli durumlarda periyot beklenmemelidir. Temizlik işlemleri sırasında çatının hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
4.14.3.Logarların Temizliği:
kanalizasyon şebekesine bağlı logarlar her hafta periyodik şekilde kontrol edilecektir.
4.14.4. Hastane dışı temizliği (otopark yol ve bahçe) :
Hastane sınırları içindeki yol ve kaldırımlar (yeşil alan dahil) temizliği sağlanmalıdır. Dış alan temizliğinde kağıt, toz, poşet, yaprak izmarit vb. maddelerden arındırılmış olarak muhafaza edilmelidir. Açık sahalar (çevre temizliği) 08.00-18.00 saatleri arasında temizlik görevlisi tarafından devamlı yapılacaktır.
4.15.TIBBİ ATIKLAR
TL-TB.108 Tıbbi Atıkların Kontrolü Talimatına göre; ünitelerde ayrıştırılmalı ,Tıbbi Atık Toplama Personeli tarafından bu talimata uygun olarak ünitelerde toplanmalı ve bu talimata göre tıbbi atık geçici deposuna konarak Tıbbi Atık Toplama Firmasına teslim edilip  bertaraf sahasına gönderilmelidir.
4.16.Oda Temizliği:
4.16.1.Hekim ve hizmet odaları her gün sabah oda temizleyicisi  tarafından usulüne uygun şekilde temizlenecek çarşaf, nevresim,örtü, yastık yüzü ve havlular temizleriyle değiştirilecektir.
4.16.2. çarşaf ve nevresimler düzgün bir şekilde serilip katlanacaktır.
4.16.3.Kirli olan tüm bu malzemeler aynı gün temizlenecek, dezenfekte edilecek, ütülenip kullanıma hazır hale getirilecektir.
4.17.Yemek Pişirme,(Malzeme Dahil) Taşıma, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetler İşin    Yapılma Yeri
4.17.1.Yemek pişirme işlemi anlaşmalı yemek servisinde veya mutfakta  yapılır.
4.17.2.Servis ve bulaşık hizmetleri ASM miz mutfağı ve yemekhanesinde yapılacaktır.

 

ACİL ÇANTASI TIBBI MALZEME KONTROL TALİMATI

 

ACİL MÜDAHALE ODASI ACİL ÇANTASI ACİL İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONTROL TALİMATI  

1.0 AMAÇ: Aile Sağlığı Merkezinde bulunan acil çantası acil ilaç ve tıbbi malzemenin acil durumlar için sürekli kullanılabilir ve hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
2.0 KAPSAM:  Aile Sağlığı Merkezi Acil Müdahale Odası Acil Çantasını  kapsar
3.0. SORUMLULAR:         Aile Sağlığı Elemanı
Ø      1.Hem.Sinem HIZLIER(ASİL)
Ø      2.Ebe.Ümmühan ÖZYAPI (YEDEK)
Ø            Acil müdahale odasında  bulunan acil çantasındaki acil ilaç ve tıbbi malzemeler hazır halde bulunması hemşirelerin sorumluluğundadır.
4.0 STOK TAKİBİ:

Ø            Acil müdahale odası acil çantasındaki acil ilaç ve tıbbi malzemelerin stokları takip edilir.Günlük kullanım durumunda yazılır.Bilgisayarda takip formuna işlenir.
Ø            Kritik Stok Seviyesinin altına düştüyse, Minumum Stok seviyesinin altına düşmeden ilaç teminine başla
Ø            Minumum Stok Seviyesinin altına düştüyse,ACİL İLAÇ SİPARİŞİ ver.  
5.0 MİAD TAKİBİ

Ø            3 aydan fazla son kullanma tarihi varsa TAKİP et.
Ø            3 aydan az zaman kaldıysa ÖNLEM almaya başla.
Ø            Son kullanma tarihine 1 aydan az zaman kaldıysa ACİL ÖNLEM AL
Ø            Her ayın ilk Cuma günü  miad tarihi geçen ilaçlar ve sarflar  İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 13.05.2005 tarih ve 2005/83 sayılı genelgesi doğrultusunda Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun olarak işlem yapılır.
Ø            Acil Müdahale Odası Acil çantasındaki acil ilaç ve tıbbi malzeme  stok kontrolleri her AKŞAM  yapılır.Kontrol listesi  doldurularak imzalanır.Kontrollerde elimizde bulunan ilaç adedi yazılır.
Ø            Acil müdahale odası acil ÇANTASINDA bulunan acil ilaç ve tıbbi malzemeler çift miyatlı olanlar varsa en yakın tarihli olan, flaster yapıştırılarak veya kalemle çizilerek veya ayrı bir kutu içerisine konulup yada  etiket yapıştırmak suretiyle  önce kullanılacağına dair ibare üzerine yapıştırılır.

ACİL DOLABI TIBBI MALZEME KONTROL TALİMATI

ACİL DOLABI TIBBI MALZEME KONTROL TALİMATI

1.0 AMAÇ: Aile Sağlığı Merkezinde bulunan acil dolabındaki acil ilaç ve tıbbi malzemenin acil durumlar için sürekli kullanılabilir ve hazır halde bulundurulmasını sağlamak.  
2.0 KAPSAM:  
Aile Sağlığı Merkezi Acil Müdahale Odası Acil Dolabını  kapsar  
3.0. SORUMLULAR:
        Aile Sağlığı Elemanı
Ø            Acil müdahale odasında  bulunan acil dolabındaki acil ilaç ve tıbbi malzemeler hazır halde bulunması hemşirelerin sorumluluğundadır. 4.0 STOK TAKİBİ:
Ø            Acil müdahale odası acil çantasındaki acil ilaç ve tıbbi malzemelerin stokları takip edilir.Günlük kullanım durumunda yazılır.Bilgisayarda takip formuna işlenir.
Ø            Kritik Stok Seviyesinin altına düştüyse, Minumum Stok seviyesinin altına düşmeden ilaç teminine başla
Ø            Minumum Stok Seviyesinin altına düştüyse,ACİL İLAÇ SİPARİŞİ ver.  
5.0 MİAD TAKİBİ

Ø            3 aydan fazla son kullanma tarihi varsa TAKİP et.
Ø            3 aydan az zaman kaldıysa ÖNLEM almaya başla.
Ø            Son kullanma tarihine 1 aydan az zaman kaldıysa ACİL ÖNLEM AL
Ø            Her ayın ilk Cuma günü miad tarihi geçen ilaçlar ve sarflar İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 13.05.2005 tarih ve 2005/83 sayılı genelgesi doğrultusunda Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun olarak işlem yapılır.
Ø            Acil Müdahale Odası Acil çantasındaki acil ilaç ve tıbbi malzeme stok kontrolleri her AKŞAM  yapılır.Kontrol listesi doldurularak imzalanır.Kontrollerde elimizde bulunan ilaç adedi yazılır.
Ø            Acil müdahale odası acil dolabında bulunan acil ilaç ve tıbbi malzemeler çift miyatlı olanlar varsa en yakın tarihli olan, flaster yapıştırılarak veya kalemle çizilerek veya ayrı bir kutu içerisine konulup yada etiket yapıştırmak suretiyle  önce kullanılacağına dair ibare üzerine yapıştırılır.

       ACİL MÜDAHALE ODASI ACİL DOLABINDAKİ ACİL İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONTROL TALİMATI 

ETÜV (STERİLİZATÖR) KULLANMA TALİMATI

ETÜV (STERİLİZATÖR) KULLANMA TALİMATI

UYGULAMA  Etüvün kapağını açınız.

Ø   Steril olacak malzemeleri etüvün içine yerleştiriniz. (Tromel havalandırma deliklerinin açık olduğuna dikkat ediniz. Alet tepsilerinin kapaklarının yarı açık olmasına dikkat ediniz)
Ø   Sterilizatör kapağını kapatınız. Üstteki soğutma deliğinin kapalı olduğuna dikkat ediniz.
Ø   Etüv şalterini (açma düğmesini) açınız.
Ø   Sterilizatör dijital ise F tuşuna basınız. Birkaç saniye basılı bekleyerek P02 göstergesinin çıkmasını bekleyiniz. Isı otomatik olarak 175 C ye çıkasıya kadar sterilizasyon işlemi devam edecektir. Sterilizatör dijital değil ise ısı ayar düğmesini 175 C’ye ayarlanmış olarak çalıştırınız. Bu ısıya yükseldikten sonra 60 dakika tutarak süre sonunda şalterini kapatınız. İdeal Sterilizasyon Değerleri: ü      175 C’de 60 Dakika ü      170 C’de 90 Dakika ü      140 C’de 180 dakikadır.
Ø    Etüvü soğumaya bırakınız. Soğuma sırasında üstteki hava deliğini açınız. Hızlı soğuma için dahi olsa işlemden hemen sonra Sterilizatör kapağını açmayınız. Bir süre geçmesini bekleyiniz.
Ø    Tromelleri içinden çıkartırken yan kapaklarını kapatınız. Alet tepsilerinin ağızlarını kapalı tutunuz.
Ø    Steril olan malzemeler kirli malzemeler ile aynı yerde bulundurulmamalıdır. Bu amaçla kirli malzeme tepsileri ağzı açık bırakılmalıdır. v     Etüvün kullanımında sıcaklık ayarı doğru seçilmelidir. Plastik malzemeler (özellikle balon joje kapakları) yüksek sıcaklıklara dayanamadığı için etüve konulmamalıdır. Etüv aşırı derecede doldurulmamalı ve kurutma amaçlı cam malzemeler ile nemi uçurulan kimyasal ya da örnekler aynı etüvde bulundurulmamalıdır. Etüv boş yere meşgul edilmemeli, kurumuş örnekler en kısa sürede boşaltılmalıdır.                   

ALETLERİN DEKONTAMİNASYONU VE MEKANİK TEMİZL
Gerekli malzemeler:
Plastik kova, leğen, ölçü kabı, %5’lik klor içeren çamaşır suyu, su, deterjan, bulaşık eldiveni, diş fırçası, eldiven, tıbbi araçlar (pansuman, dikiş seti….)
Uygulama: TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ 1.Plastik Kovada % 0,5 klor solüsyonu hazırlama:
Plastik bir kovaya
1 ölçü %5lik KLOR + 9 ölçü SU koyunuz TIBBİ GİRİŞİM SONRASI
2.Kullanılan aleti hiçbir yere değdirmeden kovanın içine atınız. 3.Eldivenlerin dış yüzlerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atınız.
4.Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.
5.10 dakika süreyle aletleri bu kovada bekletiniz.
6.Her iki elinize bulaşık eldiveni giyiniz.
7.Aletleri kovadan çıkararak yıkama için kullanılan leğen içinde lavaboya koyunuz.
8.Deterjanlı su ve fırça yardımı ile aletleri temizleyiniz.
9.Varsa aletlerin vidalarını gevşeterek her noktayı fırçalayınız. 10.Akan su altında durulayınız.

YÜZEYSEL DEKONTAMİNASYON SAĞLAMA
Gerekli Malzemeler:

Su, deterjan, plastik ölçü kabı,
1 lt. plastik şişe, plastik huni, silme işlemi için pet, atık kovası,Uygulama: 1.%0.5 klor solusyonu hazırlayınız: Plastik bir şişeye
1 ölçü % 5’lik klor+9 ölçü su koyunuz.
2. Pet üzerine hazırlanan solusyondan dökünüz.
3. Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde siliniz.
4. Silme petini atık kovasına atınız. Yüzeyde organik maddeler kalmışsa deterjan ve suyla yıkayınız.
Su dezenfeksiyonu sağlama
Gerekli malzemeler: Su, klor tabletleri (4 ya da 160 mg), su kabı (iki adet)
Basamaklar:

 1. Suyu temiz bir kap ya da depo içinde olduğundan emin olunuz.
 2. Suyun rengine göre suya atılacak klor miktarını belirleyiniz.
 3. Klor tabletlerini uyguın sayıda suya atınız.
 4. Klorlama sonrası tabletlerin bulunduğu şişeyi kapatınız.
 5. Klorlanan suyu kullanmadan önce 30 dk bekleyiniz.

Klor tableti (mg)*: 1 adet (4 mg) su miktarı 1 lt Klor tableti (mg)*: 1 adet (160 mg) su miktarı 40 lt

 • Su bulanık ise tablet miktarı iki katına çıkarılır.
STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON TALİMATI
No MALZEMENİN ADI UYGULANACAK YÖNTEM
1.                Ambu Her kullanımdan sonra tüm parçaları birbirinden ayrılır, su ile sekresyonlarından arındırılır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
2.                Aspiratör Kavanozu Her hastadan sonra ve 1/3’ü dolduğunda su ile kirlerinden arındırılır, 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
3.                Buzdolabı  Servislerde kullanılan buzdolapları 15 günde bir deterjan ile silinir.
4.                Defibrilatör Her kullanımdan sonra defibrilatör kaşıkları su ile jelinden arındırılır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir. Daha sonra üzerine temizlenme tarihinin yazılı olduğu“Temizlenmiştir” etiketi asılır.
5.                EKG ucu ve probu Her çekimi sonunda su ile jelinden arındırılır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
6.                Etüv Haftada 1 kez dezenfekte edilir.
7.                Glukometre Gözle görülür bir kirlenme olduğunda alkol ile temizlenir.
8.                Holder Gözle görülür bir kirlenme olduğunda su ile yıkanır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
9.                Işık Kaynağı Kablosu Her kullanımdan sonra 1 saat dezenfektanda bekletilir.
10.              Larengeal Maske Her kullanımdan sonra 1 saat dezenfektanda bekletilir.
11.              Larengeskop Ve Blade Bladeler her kullanımdan sonra 15 dakika dezenfektanda bekletilir. Handle kısmı ise her kullanımdan sonra dezenfektan ile silinir.
12.              Metal Cerrahi Aletler Her kullanımdan sonra etüv de steril edilir
13.              Oksijen Flowmetresi En az haftada 1 kez ve her kullanımdan sonra dezenfekte edilir. Flowmetre içine steril distile su konur ve her gün bu su değiştirilerek üzerine tarih yazılır. Kullanılmadığı durumlarda boş olarak saklanır.
14.              Oyuncak Her hastadan sonra deterjan ile yıkanır, kurulanır, mavi bir poşete konur ve üzerine“Temizlenmiştir” etiketi yapıştırılır.
15.              Perfüzör En az haftada 1 kez ve her hasta değişiminde dezenfekte (Descosept AF) edilir ve üzerine temizlenme tarihinin yazılı olduğu“Temizlenmiştir” etiketi asılır.
16.              Sabunluk Her kullanımdan sonra sıcak su ile deterjanla yıkanır ve kurulanır.
17.              Steteskop Her gün sonunda dezenfekte edilir.
18.              Tansiyon Aletinin Manşonu Haftada 1 kez deterjan ile yıkanır. 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
19.              Tedavi Tepsisi Kan veya vücut sıvısı bulaşması durumunda hemen aksi takdirde her gün sonunda sıcak su ve deterjan ile yıkanır. 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
20.              Tırnak Makası Her kullanımdan sonra su ile yıkanır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
21.              Timpanometre Probu Her kullanımdan sonra su ile yıkanır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
22.              Ultrasonik Nebulizatör Her gün sonunda ve her hasta değişiminde distile su değiştirilir kavanoz kısmı sıcak su ve deterjan ile yıkanır. Gerekli görüldüğünde dezenfekte edilir. Buhar hattı ise her hastadan sonra disposibl ventilatör hortumu ile değiştirilir.

 

AŞILARIN SAKLANMASI VE TRANSFERİ TALİMATI

AŞILARIN SAKLANMASI VE TRANSFERİ TALİMATI

Amaç: Aşıların saklanması ve transferinde uygulayacak esasları belirlemektir.
Tanımlar: 

1)Aşı; Bağışıklık sisteminin yanıtını uyarmak ve hastalığa engel olmak amacıyla vücuda verilen patojenik özelliği yok edilmiş virüs, bakteri ya da bakteri parçalarından oluşan bir süspansiyondur.
2)Soğuk Zincir; Bir aşının etkinliğini üretimden kişiye verilene kadar koruyan ve ihtiyacı olanlara yeterli miktarda etkin aşının ulaşmasını sağlayan insan ve malzemeden oluşan sistemdir.
3)Aşı Sorumlusu; Bağışıklama hizmetlerinin planlanması, izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve lojistiğinden sorumlu kişidir.
4)Aşı ve Soğuk Zincir Sor. Yedeği; Aşı ve soğuk zincir sorumlusu bulunmadığı zamanlarda aynı görev ve yetkileri taşıyan ve kendilerine verilen talimatları yerine getirerek onlara yardımcı olan kişidir. Aşıların Son Kullanma Tarihleri: Aşıların dağıtımında ve kullanımında son kullanma tarihleri mutlaka göz önüne alınarak, aynı cins aşılardan miadı uzun süre olan ve yeni gelmiş olanları arka kısma , miadı kısa süre olan ve daha önce gelmiş olanları ön kısma gelecek şekilde dizilmesiyle aşıların önce kullanımı sağlanmalı ve miadı dolmuş ya da kullanım süresi dolmuş olanlar ile yaklaşanlar iade edilmesi sağlanmalıdır. Aşıların Saklanması: Merkezde aşılar, aşı saklama dolabında saklanmalı; bu dolaplarda mutlaka bir termometre olmalı, bozulan veya kırılanın yerine hemen yenisi konulmalı ve aşı saklama dolabının ısısı +2 ile +8° arasında korunmalıdır.(Özellikle + 4 ° kalması sağlanmalıdır).Aşılar, hava sirkülasyonu için iç hacmin en az %25 si kadar ölü boşluk bırakacak şekilde yerleştirilmelidir. Aşı Saklama Dolabı Isısının Takibi Aşı saklama dolabının kapısına yapıştırılan , bir ısı izlem çizelgesi ile dolabın ısısı ölçülerek sabah ve akşam bu çizelgeye kaydedilmelidir. Isı izlem çizelgesinin altında soğuk zincir sorumlusunun adı soyadı bulunmalı ve her takipte imzalanmalıdır. Soğuk Zincir Sorumlusu olmadığı zamanlarda bu işlemlerin yedeği tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. Isı İzlem Formunu ay sonunda ilgili dosyada muhafaza edilmelidir. Aşı Saklama Dolabının Yeri Aşı saklama dolabı, aşırı soğuk ve sıcaktan korunmalı, muhafazalı uygun bir odaya ve duvardan 15-20 cm. uzaklıkta düz bir zemine yerleştirilmelidir. Bu odanın anahtarı ise sadece Aşı ve Soğuk zincir sorumlusunda bulunmalıdır.

Bakım ve Stok ve Saklama Esasları:

1-Her yıl tekrarlanmak üzere her aşı dolabının soğuk zincir malzemesi mevcudu, periyodik bakım ve tamir gerektirenler ile yeni malzeme ihtiyacı belirlenmeli, onarımı veya temini sağlanmalıdır.
2-Aşılar yalnızca aşı saklama dolabı raflarında tutulmalı ve aşı şişeleri ile aralarında yeterli hava akımı olacak şekilde yerleştirilmelidir.
3-Aşı yerleştirilmesinde miadı yakın bir sürede dolacak aşıların en kolay alınabilecek ön kısımda bulunmasına dikkat edilmelidir.
4-Dolap kapağına hiçbir şey koyulmamalı, buzdolabına asla aşı dışında içecek, yiyecek ve benzeri maddeler koyulmamalıdır.
5-Buzlukta aralıklı olarak dizilmiş buz aküleri bulundurulmalı, buzluk buz aküleri için kullanılmalı ve aşılar buzluğa koyulmamalıdır. Buz aküleri sadece aşı transferi kullanımı için bulundurulur.
6-Olası elektrik kesintilerine karşın, kesintisiz güç kaynağının (UPS) devreye girip girmediği kontrol edilmeli. Kontrol ve UPS bakım kayıtları bulunmalıdır. Aşıların Nakli Aşı saklama dolabı temizliği yapılırken ve saha transportu gerektiğinde aşılar aşı nakil kabı ile ve +2° / +8 ° ısıyı koruyacak şekilde nakledilmeli ve korunmalıdır