ETÜV (STERİLİZATÖR) KULLANMA TALİMATI

ETÜV (STERİLİZATÖR) KULLANMA TALİMATI

UYGULAMA  Etüvün kapağını açınız.

Ø   Steril olacak malzemeleri etüvün içine yerleştiriniz. (Tromel havalandırma deliklerinin açık olduğuna dikkat ediniz. Alet tepsilerinin kapaklarının yarı açık olmasına dikkat ediniz)
Ø   Sterilizatör kapağını kapatınız. Üstteki soğutma deliğinin kapalı olduğuna dikkat ediniz.
Ø   Etüv şalterini (açma düğmesini) açınız.
Ø   Sterilizatör dijital ise F tuşuna basınız. Birkaç saniye basılı bekleyerek P02 göstergesinin çıkmasını bekleyiniz. Isı otomatik olarak 175 C ye çıkasıya kadar sterilizasyon işlemi devam edecektir. Sterilizatör dijital değil ise ısı ayar düğmesini 175 C’ye ayarlanmış olarak çalıştırınız. Bu ısıya yükseldikten sonra 60 dakika tutarak süre sonunda şalterini kapatınız. İdeal Sterilizasyon Değerleri: ü      175 C’de 60 Dakika ü      170 C’de 90 Dakika ü      140 C’de 180 dakikadır.
Ø    Etüvü soğumaya bırakınız. Soğuma sırasında üstteki hava deliğini açınız. Hızlı soğuma için dahi olsa işlemden hemen sonra Sterilizatör kapağını açmayınız. Bir süre geçmesini bekleyiniz.
Ø    Tromelleri içinden çıkartırken yan kapaklarını kapatınız. Alet tepsilerinin ağızlarını kapalı tutunuz.
Ø    Steril olan malzemeler kirli malzemeler ile aynı yerde bulundurulmamalıdır. Bu amaçla kirli malzeme tepsileri ağzı açık bırakılmalıdır. v     Etüvün kullanımında sıcaklık ayarı doğru seçilmelidir. Plastik malzemeler (özellikle balon joje kapakları) yüksek sıcaklıklara dayanamadığı için etüve konulmamalıdır. Etüv aşırı derecede doldurulmamalı ve kurutma amaçlı cam malzemeler ile nemi uçurulan kimyasal ya da örnekler aynı etüvde bulundurulmamalıdır. Etüv boş yere meşgul edilmemeli, kurumuş örnekler en kısa sürede boşaltılmalıdır.                   

ALETLERİN DEKONTAMİNASYONU VE MEKANİK TEMİZL
Gerekli malzemeler:
Plastik kova, leğen, ölçü kabı, %5’lik klor içeren çamaşır suyu, su, deterjan, bulaşık eldiveni, diş fırçası, eldiven, tıbbi araçlar (pansuman, dikiş seti….)
Uygulama: TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ 1.Plastik Kovada % 0,5 klor solüsyonu hazırlama:
Plastik bir kovaya
1 ölçü %5lik KLOR + 9 ölçü SU koyunuz TIBBİ GİRİŞİM SONRASI
2.Kullanılan aleti hiçbir yere değdirmeden kovanın içine atınız. 3.Eldivenlerin dış yüzlerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atınız.
4.Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.
5.10 dakika süreyle aletleri bu kovada bekletiniz.
6.Her iki elinize bulaşık eldiveni giyiniz.
7.Aletleri kovadan çıkararak yıkama için kullanılan leğen içinde lavaboya koyunuz.
8.Deterjanlı su ve fırça yardımı ile aletleri temizleyiniz.
9.Varsa aletlerin vidalarını gevşeterek her noktayı fırçalayınız. 10.Akan su altında durulayınız.

YÜZEYSEL DEKONTAMİNASYON SAĞLAMA
Gerekli Malzemeler:

Su, deterjan, plastik ölçü kabı,
1 lt. plastik şişe, plastik huni, silme işlemi için pet, atık kovası,Uygulama: 1.%0.5 klor solusyonu hazırlayınız: Plastik bir şişeye
1 ölçü % 5’lik klor+9 ölçü su koyunuz.
2. Pet üzerine hazırlanan solusyondan dökünüz.
3. Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde siliniz.
4. Silme petini atık kovasına atınız. Yüzeyde organik maddeler kalmışsa deterjan ve suyla yıkayınız.
Su dezenfeksiyonu sağlama
Gerekli malzemeler: Su, klor tabletleri (4 ya da 160 mg), su kabı (iki adet)
Basamaklar:

  1. Suyu temiz bir kap ya da depo içinde olduğundan emin olunuz.
  2. Suyun rengine göre suya atılacak klor miktarını belirleyiniz.
  3. Klor tabletlerini uyguın sayıda suya atınız.
  4. Klorlama sonrası tabletlerin bulunduğu şişeyi kapatınız.
  5. Klorlanan suyu kullanmadan önce 30 dk bekleyiniz.

Klor tableti (mg)*: 1 adet (4 mg) su miktarı 1 lt Klor tableti (mg)*: 1 adet (160 mg) su miktarı 40 lt

  • Su bulanık ise tablet miktarı iki katına çıkarılır.
STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON TALİMATI
No MALZEMENİN ADI UYGULANACAK YÖNTEM
1.                Ambu Her kullanımdan sonra tüm parçaları birbirinden ayrılır, su ile sekresyonlarından arındırılır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
2.                Aspiratör Kavanozu Her hastadan sonra ve 1/3’ü dolduğunda su ile kirlerinden arındırılır, 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
3.                Buzdolabı  Servislerde kullanılan buzdolapları 15 günde bir deterjan ile silinir.
4.                Defibrilatör Her kullanımdan sonra defibrilatör kaşıkları su ile jelinden arındırılır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir. Daha sonra üzerine temizlenme tarihinin yazılı olduğu“Temizlenmiştir” etiketi asılır.
5.                EKG ucu ve probu Her çekimi sonunda su ile jelinden arındırılır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
6.                Etüv Haftada 1 kez dezenfekte edilir.
7.                Glukometre Gözle görülür bir kirlenme olduğunda alkol ile temizlenir.
8.                Holder Gözle görülür bir kirlenme olduğunda su ile yıkanır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
9.                Işık Kaynağı Kablosu Her kullanımdan sonra 1 saat dezenfektanda bekletilir.
10.              Larengeal Maske Her kullanımdan sonra 1 saat dezenfektanda bekletilir.
11.              Larengeskop Ve Blade Bladeler her kullanımdan sonra 15 dakika dezenfektanda bekletilir. Handle kısmı ise her kullanımdan sonra dezenfektan ile silinir.
12.              Metal Cerrahi Aletler Her kullanımdan sonra etüv de steril edilir
13.              Oksijen Flowmetresi En az haftada 1 kez ve her kullanımdan sonra dezenfekte edilir. Flowmetre içine steril distile su konur ve her gün bu su değiştirilerek üzerine tarih yazılır. Kullanılmadığı durumlarda boş olarak saklanır.
14.              Oyuncak Her hastadan sonra deterjan ile yıkanır, kurulanır, mavi bir poşete konur ve üzerine“Temizlenmiştir” etiketi yapıştırılır.
15.              Perfüzör En az haftada 1 kez ve her hasta değişiminde dezenfekte (Descosept AF) edilir ve üzerine temizlenme tarihinin yazılı olduğu“Temizlenmiştir” etiketi asılır.
16.              Sabunluk Her kullanımdan sonra sıcak su ile deterjanla yıkanır ve kurulanır.
17.              Steteskop Her gün sonunda dezenfekte edilir.
18.              Tansiyon Aletinin Manşonu Haftada 1 kez deterjan ile yıkanır. 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
19.              Tedavi Tepsisi Kan veya vücut sıvısı bulaşması durumunda hemen aksi takdirde her gün sonunda sıcak su ve deterjan ile yıkanır. 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
20.              Tırnak Makası Her kullanımdan sonra su ile yıkanır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
21.              Timpanometre Probu Her kullanımdan sonra su ile yıkanır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir.
22.              Ultrasonik Nebulizatör Her gün sonunda ve her hasta değişiminde distile su değiştirilir kavanoz kısmı sıcak su ve deterjan ile yıkanır. Gerekli görüldüğünde dezenfekte edilir. Buhar hattı ise her hastadan sonra disposibl ventilatör hortumu ile değiştirilir.

 

Comments are closed.