GENEL TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON-MUTFAK TALİMATI

 

.Bu  talimatın amacı ASM mizin temizlik-dezenfeksiyonunu sağlamak için yöntem belirlemektir.

2.SORUMLULUK: 
Bu talimatın uygulanmasından temizlik personeli sorumludur.

3.İLGİLİ DÖKÜMANLAR
ASM Haftalık Temizlik Listesi
Tıbbi Atıkların Kontrolü Talimatı

4.UYGULAMALAR 
4.1 GENEL TEMİZLİK
4.1.1. ASM temizliğine başlamadan önce ortamın havalandırılması
4.1.2. Toz kaldırmadan yerler fırça yardımı ile temizlenmelidir.
4.1.3. Kuru süpürge yapılmamalıdır. ( toz ve bakteriyi yayar.)
4.1.4.Sıcak su ve sabun ile paspas yapılmalıdır.
4.1.5.Silme esnasında paspaslar kovada sıkça yıkanmalı presle iyice sıkılmalı
4.1.6.Silme suyu kirlendikçe değiştirilmeli.Asla bir kova su ile servis paspas yapılmamalıdır.
4.1.7.Temizlik ASM’NİN temiz bölgesinden kirli bölgesine doğru yapılmalıdır. İlk önce Sedyeler,yatak, masa, televizyon, yerler en son banyo ve tuvalet temizlenmelidir.
4.1.8.Temizlik bölgesine göre farklı bezler kullanılmalıdır ( Camlar peluş ve cam çek yardımı ile; yemek masası ve telefon beyaz bez ile; masa, televizyon, yatak genel yerler sarı bez ( toz bezi ); buz dolabı pembe bez; fayanslar, ayna mavi bez ile )
4.1.9.Karyolalar,SEDYELER,etejerler vs. ıslak bezle silinmeli , nemli bırakılmamalıdır.
4.1.10.Yerleri su ve sabunla temizlik yeterlidir.
4.1.11.Diğer yüzeyler bankolar,yemek masaları vs. gibi yerler sıcak su ve sabun ile temizlenmeli    ardından % 1lik   çamaşır suyu ile temizlenmelidir.
4.1.12.Lavabo ve tuvaletler toz yada sıvı ovucu ile temizlenmelidir.
4.1.13.Tuvaletler kirlenme durumuna göre günde birkaç kez temizlenmelidir.
4.1.14.Tuvaletler en son temizlenmelidir.
4.1.15.Temizlikte kullanılan paspaslar temizlik bitiminde bol sıcak su ve deterjan ile yıkandıktan  sonra  %1 oranında hazırlanmış çamaşır suyunda 20 dk bekletilmeli ve iyice sıkılarak     kurutulmalıdır.
4.1.16.Paspaslar temizlik bitiminde kirli suyun içinde bırakılmamalıdır.
4.1.17.Temizlik bitiminde kullanılan kovalarda bol sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurulanmalıdır.

4.2.HEMŞİRE VE DOKTOR ODALARININ TEMİZLİĞİ 
4.2.1 Doktor odası temizliği hasta muayenesinin olmadığı SAATTE temizlenir. Gün içerisinde talebe göre temizlik yapılır.
4.2.2 Temizlikte kullanılan temizlik kimyasalı dezenfektanlı olmalıdır. İşlem sırasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır.
4.2.3 Kullanılacak malzeme ve ekipman hazırlandıktan sonra odadaki çöpler toplanır.
4.2.4 Sonra 50 cm-2 m arası düz zemin toz alımı sarı bez ile yapılır. Telefon beyaz bezle silinir.
4.2.5 Masa, üstündeki hiçbir şey yer değiştirmemek suretiyle silinir. Ayrıca masa üstü ıslakken kağıtlar konmamalıdır.
4.2.6 Lavabo ve ayna temizliğinden sonra zemin dezenfektanlı temizlik kimyasalı ile silinir. Eksik bir şey kalmaması için son bir kez daha kontrol edilir, kapı kolu silinerek temizlik işlemi bitirilir.
4.2.7 Doktor odasında kanlı, vücut sıvısı bulaşmış atıklar olabilir. Bu atıkların tıbbi atığa atılması, bu işlemler sırasında kesinlikle eldiven kullanılması gerekir.
4.3.DİĞER ODALARININ TEMİZLİĞİ
4.3.1 DİĞER odaların gün içinde rutin olarak temizlikleri yapılır.
4.3.2 Temizliği yapılmadan önce eksik malzeme ve ekipmanlar tamamlanır. Odalara izin alınarak girilir.
4.3.3 Oda içi çöpler toplanarak temizliğe başlanır.
4.3.4 Oda içi 50cm-200cm arasındaki yüzeylerin tozu alınır.
4.3.5 Masa beyaz bezle silinir. Bu işlemde hem temizlik hem dezenfekte işlemini bir arada yapabilen kimyasal kullanılır.
4.3.6 Temizlik yapıldıktan sonra odadaki sarf malzemeler tamamlanır.
4.3.7 Zemin önce fırça ile yerdeki atıklar temizlenir ardından paspas işlemi yapılır.
4.3.8 Son olarak bir eksik olup olmadı kontrol edilir. Kapı kolu silinerek temizlik işlemi tamamlanır. Bu işlem sırasında eldiven kullanılmalıdır.
4.3.9 Çöp alımı ve temizliklerden sonra kesinlikle eldivenler değiştirilmelidir.
4.3.10 Enfekte oda temizliği yapılmadan önce, enfeksiyon hakkında hemşireden bilgi alınır. Konu ile ilgili temizlik personeli bilgilendirilir.
4.3.11 eksik malzeme ve ekipman tamamlanır. Gerekli güvenlik önlemleri alınır.
4.3.12 Enfeksiyonun durumuna göre maske, bone, önlük giyilerek temizlik yapılmalıdır. Dezenfektanlı temizlik kimyasalı kullanılır.
4.3.13 Odada hasta varsa temizlik için izin istenir. Oda günlük temizlik işleyişine göre temizlenir.
4.3.14 Enfekte oda temizliğinden sonra kullanılan malzeme ve ekipmanlar dezenfekte edilir. Çıkan çöpler tıbbi atık poşetine atılır.
4.3.15 Bu işlemler sırasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır. İşlemden sonra eller yıkanır.

4.4. TUVALET TEMİZLİĞİ 
4.4.1 Öncelikle eldiven giyilir.
4.4.2 Rutin oda temizliklerinden sonra tuvalet temizliği de yapılır.
4.4.3 Sonra tuvalet çöpleri toplanır, bu aşamada klozet içine asidik dezenfektanlı kimyasal sıkılır ve beklemeye alınır.
4.4.4 Fayanslar ve ayna mavi bezle silinir.
4.4.5 Sonra lavabo mineralli ovma kimyasalı ve sünger yardımıyla temizlenir. Kimyasal kalıntısı kalmaması için iyice durulanmalıdır. Aynı işlem duşa kabin zemini için uygulanır.
4.4.6                                Camlar mavi  bezle silinir.
4.4.7 Daha önceden ürün sıkmış olduğumuz klozet içi fırçayla ovulur iyice durulanır.
4.4.8 Klozetin dış kısımları kırmızı bezle silinir.
4.4.9 Tuvalet sarf malzemeleri tamamlanır.
4.4.10 Zemin dezenfektanlı kimyasalla paspaslanır.
4.4.11 Son kez bir eksik olup olmadığı kontrol edilir, kapı kolu silinerek işlem tamamlanmış olur.
4.4.12 Bez, mop, paspas püskülü , çift kovalı paspas arabası gibi malzemeler sadece tuvaletlerde kullanılarak olası enfeksiyonları engeller.

4.6.ZEMİN VE KORİDOR TEMİZLİĞİ
4.6.1.Koridorlar ayrı paspasla , deterjanlı su ile temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
4.6.2.Koridor temizliğinde dezenfektan kullanılmamalıdır.

4.7.DİĞER BÖLÜMLERİN(salon-eğitim alanı-korıdor) TEMİZLİĞİ
4.7.1.Önce oda çevresindeki çöpler uygun şekilde toplanır.Özellikle bu alanlarda çöp kovalarına   mavi renkte atık torbaları yerleştirilmelidir.
4.7.2.Oda yukarıdan aşağıya doğru paspaslanıp kurulanmalıdır.
4.7.3.Cam , kapı ,kapı tokmağı her gün silinmelidir.
4.7.4.Günü   ilk saatleri ve günün sonunda koridorlara ıslak vakum uygulanmalı ,gün içerisinde   gereken sıklıkla koridor temizliği yapılmalıdır.
4.7.5.Bu alanların temizliğinde de dezenfektana gerek yoktur.Temizlik için su ve deterjan kullanılması yeterlidir.
4.7.6.asmnin diğer böülümlerinin temizliği kendi servis temizlik listeleri ile temizlenir ve kontrolü yapılır.
Laboratuvar Günlük Temizlik Listesi
Mutfak lavabosu Temizlik Listesi

4.8.PANSUMAN KÜVETLERİNİN TEMİZLİĞİ
4.8.1.Her hastadan önce ve sonra dezenfekte edilmeli
4.8.2.Dezenfeksiyon öncesi küvetler en az 1 dk su ile yıkanmalıdır.
4.8.3.Hasta geçişlerinde küvetler kuru olmalıdır.

4.9.TIBBİ MÜDAHALE ODASI TEMİZLİĞİ

4.9.1Günün ilk pansuman-enj.vs olmadan önce
4.9.1.1.Tüm aletlerin, eşyeların, lambaların hav bırakmayan  nemli bezle tuzunun alınması
4.9.1.2.Lambaların metal alanları temizlenmeli
4.9.1.3.Oda zemini ıslak paspasla temizlenmelidir.
4.9.2.1. odanın temizliği temizden kirliye göre yapılmalıdır.
4.9.2.2.odanın temizliğinde fırça kullanılmamalıdır.
4.9.2.3.kullanılan tüm çöpler kırmızı atık torbasına kunulmalıdır.
4.9.2.4.Kirli kompreslerin araları kontrol edilerek çamaşır sepetine atılmalıdır.
4.9.2.5.Tek kullanımlık örtüler kullanılıyorsa çöp kovasına atılmalıdır.
4.9.2.6.Çöp kovalarının torbaları her pansuman vs.den sonra değiştirilmelidir.
4.9.2.7.Odada bulunan tüm malzemelerin yüzeyi uygun dezenfektanla silinmelidir.
4.9.2.8.Oda zemini ıslak paspasla ve dezenfektanla temizlenmelidir.
4.9.2.9.Temizlik için kullanılan solüsyonlar her müdahaleden sonra değiştirilmelidir.

4.9.3.GÜN SONUNDA TEMİZLİK (Tıbbi müdahaleler BİTTİKTEN SONRA)
4.9.3.1.Odadaki tüm taşınabilir alet dışarı çıkarılmalıdır.
4.9.3.2.Lambalar,dolaplar vb. aletler dezenfektan solüsyonla ve nemli bezle silinmelidir.
4.9.3.3.Oda zeminine ıslak vakum uygulanmalıdır.
4.9.3.4.Oda dışına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerlekleri temizlenerek yerleştirilmelidir.
4.9.3.5.El yıkama lavaboları temizlenmelidir.
4.9.3.6.Temizlikte kullanılan paspaslar ıslak bırakılmamalıdır.
4.9.3.7.El yıkama lavabosunun taşının temizliği , lavabolar kaba kirlerinden                                            arındırıldıktan sonra  1/100 lük çamaşır suyu ile temizlenmelidir.

4.9.4 TIBBİ MÜDAHALE ODASI HAFTALIK TEMİZLİĞİ
4.9.4.1.Hareketli veya sabit lambalar dezenfektan solüsyonu ile temizlenmelidir.
4.9.4.2.Kapı,kapı kolu ,menteşeler,cam araları temizlenmelidir.
4.9.4.3.Duvarlar yıkama makineleri ile yıkanmalı ve temiz bezle kurulanmalıdır.
4.9.4.4.Zemin  fırça ile yıkanmalıdır.
4.9.4.5.SEDYE,aspiratör,askılar,oksijen hortumları,kovalar,dolaplar,vb aletler yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
4.9.4.6.Temizlik malzemeleri her oda için ayrı kullanılmalıdır.
4.9.4.7.Temizlik solüsyonları her oda için ayrı olarak işlemden hemen önce hazırlanmalıdır.
4.10. KAN VE VÜCUT SIVILARI DÖKÜLDÜĞÜNDE YAPILACAK TEMİZLİK
4.10.1.Kan Ve Vücut Sıvıları Dökülmeleri Ve Sıçramaları Temizleme Talimatı’na uygun olarak temizlenir.
4.10.2.Kullanılan tüm malzemeler kırmızı atık torbasına konulmalıdır.

4.11.ASM DE BULUNAN KRİTİK OLMAYAN YÜZEYLERİN PERİYODİK TEMİZLİĞİ
4.11.1.Sedye, Tekerlekli Sandalyeler, vb:
Sedye, tekerlekli sandalyeler,VS. gibi hareketli malzemelerin günlük su ve deterjanla temizliği sağlanmalıdır. Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme durumunda yukarıda belirtilen önlemler alınmalıdır.
4.11.2.Mobilyalar : Günlük; toz alma işlemi yapılmalıdır.   Aylık; silme işlemi yapılmalıdır.
4.11.3.Çöp kovaları : Her dolduğunda boşaltılmalı, günlük su ve deterjanla yıkama işlemi yapılmalıdır.
4.11.4.Camlar : Haftalık silme işlemi yapılmalıdır. Gereken durumlarda periyodu beklemeden silme işlemi yapılmalıdır.
4.11.5.Perdeler : Ayda bir kez yıkanır..
4.11.6.Duvarlar : Gereken durumlarda lokal lekeler silinmelidir. Ayda bir kez nemli mop kullanılarak deterjanlı su ile silinmeli ve kurulanmalıdır.
4.11.7.Tavanlar : Ayda iki kez toz alımı kuru vakumla yapılmalıdır.
4.11.8.Tavandaki lambalar : Haftada bir kez toz alımı yapılmalıdır. Ayda bir kez nemli bezle silme işlemi yapılmalıdır.
4.11.9.Radyatörler : Günlük toz alımı yapılmalıdır. Haftada bir kez petekler fırçalanmalıdır.
4.11.10.Ahşap bölgeler : Günlük toz alımı yapılmalıdır. Haftada bir kez nemli bezle silinmelidir.
4.11.11.KLİMALAR.15 günde birkez filtreleri temizlenmelidir.
4.14.TEMIZLENMESI GEREKEN DIĞER ALANLAR
4.14.1.Havalandırma boşlukları:
4.14.1.1.Aylık periyotlarla temizlenmelidir. Gerekli durumlarda periyot beklenmeden temizliği sağlanmalıdır. Temizlik işleminden sonra mutlaka kapalı olmalıdır.
4.14.2.Teraslar ve Çatılar :
Her hafta giderlerin kontrolü yapılmalıdır. Gerekli durumlarda periyot beklenmemelidir. Temizlik işlemleri sırasında çatının hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
4.14.3.Logarların Temizliği:
kanalizasyon şebekesine bağlı logarlar her hafta periyodik şekilde kontrol edilecektir.
4.14.4. Hastane dışı temizliği (otopark yol ve bahçe) :
Hastane sınırları içindeki yol ve kaldırımlar (yeşil alan dahil) temizliği sağlanmalıdır. Dış alan temizliğinde kağıt, toz, poşet, yaprak izmarit vb. maddelerden arındırılmış olarak muhafaza edilmelidir. Açık sahalar (çevre temizliği) 08.00-18.00 saatleri arasında temizlik görevlisi tarafından devamlı yapılacaktır.
4.15.TIBBİ ATIKLAR
TL-TB.108 Tıbbi Atıkların Kontrolü Talimatına göre; ünitelerde ayrıştırılmalı ,Tıbbi Atık Toplama Personeli tarafından bu talimata uygun olarak ünitelerde toplanmalı ve bu talimata göre tıbbi atık geçici deposuna konarak Tıbbi Atık Toplama Firmasına teslim edilip  bertaraf sahasına gönderilmelidir.
4.16.Oda Temizliği:
4.16.1.Hekim ve hizmet odaları her gün sabah oda temizleyicisi  tarafından usulüne uygun şekilde temizlenecek çarşaf, nevresim,örtü, yastık yüzü ve havlular temizleriyle değiştirilecektir.
4.16.2. çarşaf ve nevresimler düzgün bir şekilde serilip katlanacaktır.
4.16.3.Kirli olan tüm bu malzemeler aynı gün temizlenecek, dezenfekte edilecek, ütülenip kullanıma hazır hale getirilecektir.
4.17.Yemek Pişirme,(Malzeme Dahil) Taşıma, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetler İşin    Yapılma Yeri
4.17.1.Yemek pişirme işlemi anlaşmalı yemek servisinde veya mutfakta  yapılır.
4.17.2.Servis ve bulaşık hizmetleri ASM miz mutfağı ve yemekhanesinde yapılacaktır.

 

Comments are closed.